winter

Groente en fruit in de winter

Groente en fruit groeien in Nederland alleen in bepaalde perioden op het land. Daarom worden groente en fruit vaak geïmporteerd of in verwarmde kassen gekweekt. Vervoer per vliegtuig en het verwarmen van kassen kost veel energie. Het gebruik van energie belast het milieu en draagt bij tot verzuring, smogvorming, het versterkte broeikaseffect en de uitputting van grondstoffen.

Hiernaast vindt u per seizoen producten die uit Nederland komen. Van’t Land gebruikt deze groente- en fruitkalender om het menu van de week samen te stellen. Er is genoeg keus om iedere dag een gevarieerd menu met Nederlandse groente op tafel te zetten. Sommige komen uit de volle grond, andere in bepaalde perioden uit de ‘onverwarmde kas’.